2015

Супервизия на проектиране и строителство на АМ "Струма" Лот 3.1 (ОП–25 / 27.11.2014)

Супервизия на проектиране и строителство на АМ "Струма" Лот 3.3 (ОП–27 / 27.11.2014)

Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала "Хемус" (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция - участък от A-2 Ябланица до III-307; II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35 (ОП–32 / 27.11.2014)

Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала "Хемус" (етап 2) по обособени позиции: I-ва обособена позиция - участък от II-35 до III-301/Александрово; II-ра обособена позиция – участък от III-301/Александрово до III-303/Павликени и III-та обособена позиция – участък от III-303/Павликени до Е85 (ОП–33 / 27.11.2014)

Супервизия на проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала "Хемус" (етап 1) (ОП–34 / 27.11.2014)

Супервизия на проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала "Хемус" (етап 2) (ОП–35 / 27.11.2014)

Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за доизграждането на автомагистрала "Хемус" (етап 1) (ОП–38 / 27.11.2014)

Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за доизграждането на автомагистрала "Хемус" (етап 2) (ОП–39 / 27.11.2014)

Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имоти за доизграждането на автомагистрала "Хемус" (етап 3) (ОП–40 / 27.11.2014)

Изготвяне на идеен проект и парцеларни планове за доизграждане на автомагистрала "Черно море" (ОП–41 / 27.11.2014)

Изготвяне на доклад за ОВОС и ДОСВ за доизграждане на автомагистрала "Черно море" (ОП–42 / 27.11.2014)
горе